БЕСПЛАТНА МОНТАЖА И БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ ДО 30km ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАЈБЛИСКИОТ САЛОН

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Услови на користење

Ве молиме внимателно прочитајте ги Условите за користење пред да започнете да ја користите веб-страницата на SIMPO. Со користење на веб-локацијата на SIMPO, се согласувате со Условите за користење и Политиката за приватност што се наоѓаат на неа. Доколку не се согласувате со Условите за користење и Политиката за приватност, мора да ја напуштите веб-страницата.

SIMPO го задржува правото да ги ажурира или менува Условите за користење во секое време и без најава. Доколку SIMPO ги промени Условите за користење, новата верзија ќе биде објавена на веб-локацијата. Ако продолжите да ја користите веб-страницата по ревизијата на Условите за користење, тоа значи дека се согласувате со направените промени.

SIMPO има право да ја промени интернет презентацијата во секое време и без најава, како и да ја направи недостапна за употреба целосно или делумно. Одвреме-навреме ќе ја ажурираме веб-страницата, но не сме обврзани да ја одржуваме целосно ажурирана во секое време (што значи дека е можно информациите и другите материјали достапни на неа да бидат застарени или неточни).

Интернет презентацијата www.simpo.mk и целата нејзина содржина се сопственост на СИМПО ад Врање. SIMPO има авторски права на фотографии, технички цртежи и други материјали на интернет презентацијата. Преземањето, менувањето, користењето, продажбата и каква било комерцијална употреба на веб-локацијата или кој било дел од неа, како и логото, е забрането, претставува кршење на Условите за користење и може да ја наруши заштитата на авторските права и другите закони.

OГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Употребата на оваа веб-локација, нејзината содржина и сите услуги добиени преку неа е целосно на ваш сопствен ризик. SIMPO не гарантира дека оваа веб-локација ќе ги исполни вашите барања и не гарантира дека ќе биде ажурирана, без грешки, безбедна од вируси и други напади или дека проблемите и грешките ќе бидат поправени. SIMPO не дава гаранции во однос на резултатите што може да се добијат од користењето на оваа веб-локација или точноста и веродостојноста на информациите добиени преку неа. Советите и информациите, без разлика дали се усни или писмени, дадени од вас преку оваа веб-локација или од SIMPO (или нејзините вработени) не создаваат никаква гаранција. SIMPO се оградува од секаква одговорност (експресна, имплицитна или законска) во врска со оваа Интернет презентација.