БЕСПЛАТНА МОНТАЖА И БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ ДО 30km ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАЈБЛИСКИОТ САЛОН

Услови на користење

Ве молиме внимателно прочитајте ги Условите за користење пред да започнете да ја користите веб-страницата на SIMPO. Со користење на веб-локацијата на SIMPO, се согласувате со Условите за користење и Политиката за приватност што се наоѓаат на неа. Доколку не се согласувате со Условите за користење и Политиката за приватност, мора да ја напуштите веб-страницата.

SIMPO го задржува правото да ги ажурира или менува Условите за користење во секое време и без најава. Доколку SIMPO ги промени Условите за користење, новата верзија ќе биде објавена на веб-локацијата. Ако продолжите да ја користите веб-страницата по ревизијата на Условите за користење, тоа значи дека се согласувате со направените промени.

SIMPO има право да ја промени интернет презентацијата во секое време и без најава, како и да ја направи недостапна за употреба целосно или делумно. Одвреме-навреме ќе ја ажурираме веб-страницата, но не сме обврзани да ја одржуваме целосно ажурирана во секое време (што значи дека е можно информациите и другите материјали достапни на неа да бидат застарени или неточни).

Интернет презентацијата www.simpo.mk и целата нејзина содржина се сопственост на СИМПО ад Врање. SIMPO има авторски права на фотографии, технички цртежи и други материјали на интернет презентацијата. Преземањето, менувањето, користењето, продажбата и каква било комерцијална употреба на веб-локацијата или кој било дел од неа, како и логото, е забрането, претставува кршење на Условите за користење и може да ја наруши заштитата на авторските права и другите закони.

OГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Употребата на оваа веб-локација, нејзината содржина и сите услуги добиени преку неа е целосно на ваш сопствен ризик. SIMPO не гарантира дека оваа веб-локација ќе ги исполни вашите барања и не гарантира дека ќе биде ажурирана, без грешки, безбедна од вируси и други напади или дека проблемите и грешките ќе бидат поправени. SIMPO не дава гаранции во однос на резултатите што може да се добијат од користењето на оваа веб-локација или точноста и веродостојноста на информациите добиени преку неа. Советите и информациите, без разлика дали се усни или писмени, дадени од вас преку оваа веб-локација или од SIMPO (или нејзините вработени) не создаваат никаква гаранција. SIMPO се оградува од секаква одговорност (експресна, имплицитна или законска) во врска со оваа Интернет презентација.