БЕСПЛАТНА МОНТАЖА И БЕСПЛАТЕН ПРЕВОЗ ДО 30km ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД НАЈБЛИСКИОТ САЛОН

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Основни податоци

Име

СИМПО ДОО увоз-извоз Скопјe

Адреса

Кочо Битољану бр.1, Скопје, С. Македонија

Матичен број

4345959

Даночен број

4030992259753

ЛОКАЦИЈА

МЕНАЏМЕНТ

Раководство

СЛАЃАН ВЕЛИЧКОВИЌ
Директор

ДИМИТРИЈЕ НЕДИЌ
Заменик директор

ЛИДИЈА ПЕШИЌ МАТЕСКА
Координатор на малопродажба

ВИОЛЕТА БЕЈАТОВИЌ
Раководител на финансиски сектор

МАТИЧНА КОМПАНИЈА

Име

СИМПО АД Врање

СКРАТЕНО ИМЕ

СИМПО ад

СЕДИШТЕ НА ФИРМА

Радничка 12, 17500 Врање, Република Србија

МАТИЧЕН БРОЈ

07105681

ДАНОЧЕН БРОЈ

100549457

ЛОКАЦИЈА

Седиштето на СИМПО и главните производствени капацитет се во Врање, јужна Србија и Коридор 10 кој ги спојува Северна и Средна Европа со Јужна Европа. Врање е оддалечен 110 km од Ниш и 347 km од Белград. Најблиски аеродроми се во Ниш и Скопје (91 km).

МЕНАЏМЕНТ

ОРГАНИ НА ФИРМАТА

СИМПО ад е организиран во склад со Законот за стопанските друштва како дводомни систем.

ОПШТИНСКИ АКЦИОНЕРСТВА

Претседател на општинските акционери
Полномоштво на акционерите

НАДЗОРЕН ОДБОР

ГОРАН ЈОВИЌ – претседател
TATJAНА МАТИЌ – член
МИРОСЛАВ НЕШИЌ – член
МИЛОВАН БОЈИЌ – член
ЕВИЦА ПЕТРОВИЧ – член

ИЗВРШЕН ОДБОР

СЛАЃАН ДИСИЌ
Генерален директор и претседател на извршниот одбор

ИВАН ИЛИЌ
Извршен директор за производство

СРЃАН ЈОВИЌ
Извршен директор за правни и општи работи