Ве молиме внимателно да ги прочитате условите за користење пред да почнете ја користите интернет презентацијата на SIMPO.

 

Со користење на интернет презентацијата на SIMPO, согласни сте со Условите на користење и Политиката на приватност која се наоѓа на неа. Доколку не сте согласни со Условите на користење и Политиката на приватност, морате да ја напуштите интернет презентацијата.

 

SIMPO го задржува правото да ажурира или измени Условите на користење во било кој момент и без најава. Доколку SIMPO изврши измени во Условите на користење, нова верзија ќе биде поставена на интернет презентацијата. Ако продолжите да користите интернет презентација после ревидентирање на Условите на користење, значи дека сте согласни со извршените промени.

 

SIMPO има право да ја менува интернет презентацијата во било кој момент и без известување, како и да биде недостапна за користење во целина или делумно. Интернет презентацијата повремено ќе се ажурира, но не сме во должност да во било кој момент биде во потполност ажурирана ( што значи дека е можно информациите и останатите материјали достапни на неа да бидат застарени или неточни).

 

 Интернет презентацијата www.simpo.mk и нејзината целокупна содржина се во сопственост на СИМПО ДОО Скопје. СИМПО има авторски права на сликите, техничките цртежи и останатите материјали на интернет презентацијата. Симнување, менување, користење, продавање или било која комерцијална упортреба на интернет презентацијата или некој нејзин дел како и логотипот е забрането, претставува кршење на Условите за користење и може да загрози заштитата на авторски права и други закони.

 

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

За употребата на оваа интернет презентација, нејзината содржина и било кои услуги добиени од неа, ризикот е Ваш. СИМПО не дава гаранција дека оваа интернет презентација ќе ги исполни Вашите барања и не гарантира дека ќе биде ажурирана без грешка, безбедна од вируси и останати напади или дека проблемите и грешките ќе бидат исправени. СИМПО не дава гаранција во врска со резултатите кои  може да се добијат со употреба на оваа интернет презентација или точност на информацијата добиена од неа. Совети и информации, било кажани или пишувани, кои сте добиле по пат на оваа интернет презентација или од СИМПО (или од вработените) не прави било каква гаранција. СИМПО се одрекува од било какви одговорности (кажани, имплицирани или законски) во врска со оваа интернет презентација.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R