УСЛОВИ НА ПРОДАЖБА

ПРОДАЖБА ВО ГОТОВО

Се одобрува 15% попуст од малопродажната цена на целокупниот продажен асортиман во СИМПО ДОО Скопје.

 

Дополнителен попуст од 10% се одобрува за продажба на роба од лагер. Со тоа купувачот добива вкупен 25% попуст од малопродажната цена.

 

Дополнителен попуст од 10% се одобрува за роба која ќе се плати авансно како нова нарачка што ја нема на лагер. Со тоа купувачот добива вкупен 25% попуст од малопродажната цена.

 

Одредени производи кои се во outlet програма се продаваат со поголеми дополнителни попусти.

ПРОДАЖБА ПРЕКУ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЦИ

Стопанска банка АД Скопје:

- При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува

   готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува

   за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува

   за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува

   за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

 

NLB банка АД Скопје:

- При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува

   готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува

   за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува

   за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува

   за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- На секоја направена трансакција со HAPPY картичка на NLB банка, купувачот добива CASHBACK

   (враќање на парични средства на нивната картичка)

 

Охридска банка АД Охрид:

- Продажбата на одложено плаќање ќе се врши од 2 до 36 рати.

- Најниската вредност на робата што ќе се продава изнесува 2.000 ден (вкупна вредност)

- На ваквиот вид на продажба не се пресметува камата и дополнителни трошоци;

- За продажба до 6 месеци  попустот не се менува;

- За продажба од 7 до 18 месеци   попуст се намалува за 5%;

- За продажба од 19 до 36 месеци попуст се намалува за 10%.

 

DINERS:

- Со DINERS картичка се врши продажба во готово и продажба на одложено плаќање до 12 месечни рати;

- Продажба со DINERS картички без разлика дали е готовинска уплата или одложено до 12 месеци

   се врши со одобрен готовински попуст;

- Горе наведените услови за продажба важат и за Discover картичка.

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ФИРМИ

- Треба да има потпишан договор за соработка со фирмата;

- Кредитирањето е на 12 месечни рати;

- Учество или прва рата е минимум 20% од вредноста, а остатокот е на 11 еднакви месечни рати;

- Продажбата се врши со редовниот попуст од 15%.

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ИНСТАНТ КРЕДИТИ СО

- Стопанска банка

- NLB Тутунска банка

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

УСЛОВИ НА ПРОДАЖБА

ПРОДАЖБА ВО ГОТОВО

Се одобрува 15% попуст од малопродажната цена на целокупниот продажен асортиман во СИМПО ДОО Скопје.

 

Дополнителен попуст од 10% се одобрува за продажба на роба од лагер. Со тоа купувачот добива вкупен 25% попуст од малопродажната цена.

 

Дополнителен попуст од 10% се одобрува за роба која ќе се плати авансно како нова нарачка што ја нема на лагер. Со тоа купувачот добива вкупен 25% попуст од малопродажната цена.

 

Одредени производи кои се во outlet програма се продаваат со поголеми дополнителни попусти.

ПРОДАЖБА ПРЕКУ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЦИ

Стопанска банка АД Скопје:

- При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

 

NLB банка АД Скопје:

- При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, попуст се намалува за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

- На секоја направена трансакција со HAPPY картичка на NLB банка, купувачот добива CASHBACK (враќање на парични средства на нивната картичка)

 

Охридска банка АД Охрид:

- Продажбата на одложено плаќање ќе се врши од 2 до 36 рати.

- Најниската вредност на робата што ќе се продава изнесува 2.000 ден (вкупна вредност)

- На ваквиот вид на продажба не се пресметува камата и дополнителни трошоци;

- За продажба до 6 месеци  попустот не се менува;

- За продажба од 7 до 18 месеци   попуст се намалува за 5%;

- За продажба од 19 до 36 месеци попуст се намалува за 10%.

 

DINERS:

- Со DINERS картичка се врши продажба во готово и продажба на одложено плаќање до 12 месечни рати;

- Продажба со DINERS картички без разлика дали е готовинска уплата или одложено до 12 месеци

   се врши со одобрен готовински попуст;

- Горе наведените услови за продажба важат и за Discover картичка.

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ФИРМИ

- Треба да има потпишан договор за соработка со фирмата;

- Кредитирањето е на 12 месечни рати;

- Учество или прва рата е минимум 20% од вредноста, а остатокот е на 11 еднакви месечни рати;

- Продажбата се врши со редовниот попуст од 15%.

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ИНСТАНТ КРЕДИТИ СО

- Стопанска банка

- NLB Тутунска банка

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R