ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Кога ќе ја посетите интернет страницата www.simpo.mk, СИМПО ДОО Скопје не собира податоци кои би овозможиле ваша идентификација (како што се име и презиме, e-mail адреса итн). На интернет страницата неможе да се регистрира ни обави продажба. Делот „Корпа“ на интернет страницата служи за пресметка на цена за еден или повеќе производи, но преку неа неможе да се изврши купување туку служи само како информативен карактер и во потполност е анонимна т.е. за нејзино користење не е потребно да оставите лични податоци.

 

Податоците кои се собираат преку контакт формата на насловната страна и страната Контакт и Реклаамции (име, презиме и e-mail, број на телефон) СИМПО ДОО Скопје ќе ги користи само како би дал одговор на Вашето прашање. На овој начин соберените податоци СИМПО ДОО Скопје нема да ги отстапи на трети лица. Начинот на обработка на податоците за личноста прикажан е во документот Обработка на лични податоци. Со кликање на копчето „Испрати“ давате согласност за обработка на своите податоци за личноста на начин објаснет во споменатиот документ.

 

Колачиња (Cookies)

Нашата интернет страница користи Колачиња (Cookies). Колаче е текстуална датотека која се чува на Вашиот уред (на компјутер, таблет или мобилен телефон).

Ги користиме следните колачиња :

 

Колачиња за сесија – која се брише по истек на сесијата на пребарување, односно после затворање на пребарувачот.

 

Неопходни колачиња – кои се потребни за правилно функционирање на интернет презентацијата. Без нив неможе да се гарантира функционалноста на интернет презентацијата.

 

Google analytics колачиња - информациите кои ги добиваме по пат на овие колачиња ни кажуваат како ја користите нашата интернет презентација. Информациите кои ги добиваме по пат на Google analytics платформата ги користиме за унапредување на содржината и функционалноста на интернет презентацијата. Во подесување на пребарувачот можете да ги избришате овие колачиња, но во тој случај можеби нема да можете да ги користите сите функции на интернет презентацијата. Google нема моќ да собира и обработува податоци преку колачиња ако инсталирате додаток на пребарувачот кој се наоѓа на линкот:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Сите колачиња можете да ги избришате од вашиот интернет пребарувач (во делот „Подесувања“ на самиот пребарувач) и со тоа ќе го оневозможите нивното користење. Оваа постапка треба да ја повторите за секој интернет пребарувач посебно во случај да користите повеќе од нив. Ако ги деактивирате колачињата и понатаму можете да ја гледате интернет страницата но некои можности ќе бидат ограничени што може да се одрази на функционалноста на сајтот.

 

СИМПО го задржува правото да ја ажурира или измени оваа политика во било кој момент и без најава. Доколку СИМПО изврши измени на оваа политика, нова верзија ќе биде поставена на интернет страницата. Корисниците се обврзани редовно да ја прегледаат оваа политика како би во секој момент биле запознаени со политиката за приватност.

 

Ве молиме внимателно да ги прочитате и Условите за користење.

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Кога ќе ја посетите интернет страницата www.simpo.mk, СИМПО ДОО Скопје не собира податоци кои би овозможиле ваша идентификација (како што се име и презиме, e-mail адреса итн). На интернет страницата неможе да се регистрира ни обави продажба. Делот „Корпа“ на интернет страницата служи за пресметка на цена за еден или повеќе производи, но преку неа неможе да се изврши купување туку служи само како информативен карактер и во потполност е анонимна т.е. за нејзино користење не е потребно да оставите лични податоци.

 

Податоците кои се собираат преку контакт формата на насловната страна и страната Контакт и Реклаамции (име, презиме и e-mail, број на телефон) СИМПО ДОО Скопје ќе ги користи само како би дал одговор на Вашето прашање. На овој начин соберените податоци СИМПО ДОО Скопје нема да ги отстапи на трети лица. Начинот на обработка на податоците за личноста прикажан е во документот Обработка на лични податоци. Со кликање на копчето „Испрати“ давате согласност за обработка на своите податоци за личноста на начин објаснет во споменатиот документ.

 

Колачиња (Cookies)

Нашата интернет страница користи Колачиња (Cookies). Колаче е текстуална датотека која се чува на Вашиот уред (на компјутер, таблет или мобилен телефон).

Ги користиме следните колачиња :

 

Колачиња за сесија – која се брише по истек на сесијата на пребарување, односно после затворање на пребарувачот.

 

Неопходни колачиња – кои се потребни за правилно функционирање на интернет презентацијата. Без нив неможе да се гарантира функционалноста на интернет презентацијата.

 

Google analytics колачиња - информациите кои ги добиваме по пат на овие колачиња ни кажуваат како ја користите нашата интернет презентација. Информациите кои ги добиваме по пат на Google analytics платформата ги користиме за унапредување на содржината и функционалноста на интернет презентацијата. Во подесување на пребарувачот можете да ги избришате овие колачиња, но во тој случај можеби нема да можете да ги користите сите функции на интернет презентацијата. Google нема моќ да собира и обработува податоци преку колачиња ако инсталирате додаток на пребарувачот кој се наоѓа на линкот:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Сите колачиња можете да ги избришате од вашиот интернет пребарувач (во делот „Подесувања“ на самиот пребарувач) и со тоа ќе го оневозможите нивното користење. Оваа постапка треба да ја повторите за секој интернет пребарувач посебно во случај да користите повеќе од нив. Ако ги деактивирате колачињата и понатаму можете да ја гледате интернет страницата но некои можности ќе бидат ограничени што може да се одрази на функционалноста на сајтот.

 

СИМПО го задржува правото да ја ажурира или измени оваа политика во било кој момент и без најава. Доколку СИМПО изврши измени на оваа политика, нова верзија ќе биде поставена на интернет страницата. Корисниците се обврзани редовно да ја прегледаат оваа политика како би во секој момент биле запознаени со политиката за приватност.

 

Ве молиме внимателно да ги прочитате и Условите за користење.

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R