АКЦИИ

АКЦИСКИ ПОПУСТ ЗА РОБА ОД ЛАГЕР од 01.07.2020 год. до 31.07.2020г

- 25% за сите модели и димензии на душеци (важи за количини од лагер како и за авансна уплата),

 

- 25% за тапетарија во кожа или штоф, столици, лежаи од лагер и 25% за секоја нова нарачка,

 

- 25% за плочест мебел.

ДОПОЛНИТЕЛЕН АКЦИСКИ ПОПУСТ ЗА РОБА ОД ЛАГЕР ОД 01.07.2020 год. до 31.07.2020г

 

- Душеци од моделите Davos, Sijena, Merkur memo, Merkur plus и Balans

  (важи за сите димензии од лагер) - 45%

 

- Safira 50/50 масичка - 45%

 

- Maja (цена за А штоф) – 10.500ден

 

- Maja (цена за рестлови) – 9.500ден

 

- Pariska noc клуб масички 80/80 – бела 7.200ден, црна 6.700ден

 

- Pariska noc гарнитура (важи за количини од лагер) -35%

 

- Elsa гарнитура (важи за комплет ТмДФ од лагер) -35%

 

- Клуб маси Prizma и N модели (за количини од лагер) - 35%

 

- Montana аголна гарнитура

   (важи за количини од лагер и за фиксна и за механизам) - 30%

 

- Esterel аголна гарнитура

(важи за количини од лагер и за фиксна и за механизам) - 30%

 

- Angelina гарнитура (важи за комплет ТмДФ од лагер) - 30%

 

- Nevena гарнитура (важи за комплет ТмДФ од лагер) - 30%

 

- Anabela лежај (важи за количини од лагер) -30%

 

- Miran san лежај (важи за сите димензии од лагер) -30%

Акцијата е временски ограничена до 31.07.2020г или до трошење на залихи.

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

АКЦИИ

АКЦИСКИ ПОПУСТ ЗА РОБА ОД ЛАГЕР од 01.07.2020 год. до 31.07.2020г

- 25% за сите модели и димензии на душеци (важи за количини од лагер како и за авансна уплата),

 

- 25% за тапетарија во кожа или штоф, столици, лежаи од лагер и 25% за секоја нова нарачка,

 

- 25% за плочест мебел.

ДОПОЛНИТЕЛЕН АКЦИСКИ ПОПУСТ ЗА РОБА ОД ЛАГЕР ОД 01.07.2020 год. до 31.07.2020г

 

- Душеци од моделите:

Davos, Sijena, Merkur memo, Merkur plus и Balans (важи за сите димензии од лагер) - 45%

 

- Safira 50/50 масичка - 45%

 

- Maja (цена за А штоф) – 10.500ден

 

- Maja (цена за рестлови) – 9.500ден

 

- Pariska noc клуб масички 80/80 – бела 7.200ден, црна 6.700ден

 

- Pariska noc гарнитура (важи за количини од лагер) -35%

 

- Elsa гарнитура (важи за комплет ТмДФ од лагер) -35%

 

- Клуб маси Prizma и N модели (за количини од лагер) - 35%

 

- Montana аголна гарнитура (важи за количини од лагер и за фиксна и за механизам) - 30%

 

- Esterel аголна гарнитура

(важи за количини од лагер и за фиксна и за механизам) - 30%

 

- Angelina гарнитура (важи за комплет ТмДФ од лагер) - 30%

 

- Nevena гарнитура (важи за комплет ТмДФ од лагер) - 30%

 

- Anabela лежај (важи за количини од лагер) -30%

 

- Miran san лежај(важи за сите димензии од лагер) -30%

Акцијата е временски ограничена до 31.07.2020г или до трошење на залихи.

НА ВРВ