Почетна » Услови на плаќање
ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА 6, 12 И 18 РАТИ

ГОТОВИНСКИ ПОПУСТИ, ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ, ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ, КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИЦИ ...
Стопанска банка
Условите за продажба на одложено плаќање со VISA и MasterCard картички од Стопанска банка АД Скопје се следниве:
- При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје.

- При продажба на одложено плаќање од 4 до 12 месеци не се пресметува камата, готовинскиот попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје.

- При продажба на одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, готовински попуст се намалува за 10%.

- Наменски кредити

Купувајте во SIMPO со следните платежни картици:
VISA
DINERS
MASTERCARD
MAESTROУслови за плаќање преку Охридска банка:
Услови за плаќање преку Охридска банка:

- Продажна на одложено плаќање - плаќање на рати (до 36рати) преку кредитни картички издадени од Охридска банка
- Продажба со кеш кредит одобренод Охридска банка Скопје
- Наменски кредити

Договор со фирма
Преку потпишување на договор со фирма за купување на рати на вработените преку плата.


© 2012 Simpo A.D. All Rights Reserved.