Почетна » Услови на плаќање
ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА 6, 12 И 18 РАТИ

ГОТОВИНСКИ ПОПУСТИ, ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ, ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ, КРЕДИТНИ И ДЕБИТНИ КАРТИЦИ ...
Стопанска банка
ЗА ПЕРИОД ОД 04.12 do 31.12.2017 год.
- При продажба на одложено плаќање до 6 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;
- При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, готовинскиот попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;
- При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, готовинскиот попуст се намалува за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ИНСТАНТ КРЕДИТИ


NLB банка АД Скопје
- При продажба на одложено плаќање до 3 месеци не се пресметува камата, а се одобрува готовински попуст од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;
- При продажба одложено плаќање од 4 до 6 месеци не се пресметува камата, готовинскиот попуст се намалува за 5% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;
- При продажба одложено плаќање од 7 до 12 месеци не се пресметува камата, готовинскиот попуст се намалува за 10% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;
- При продажба одложено плаќање од 13 до 24 месеци не се пресметува камата, готовинскиот попуст се намалува за 15% од МПЦ на целокупниот продажен асортиман на СИМПО ДОО Скопје;
- На секоја направена трансакција цо HAPPY картичка на НЛБ банка, купувачот добива CASHBACK (враќање на парични средства на нивна картичка)

КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ИНСТАНТ КРЕДИТИКупувајте во SIMPO со следните платежни картици:
VISA
DINERS
MASTERCARD
MAESTROУслови за плаќање преку Охридска банка:
- Продажбата на одложено плаќање ќе се врши од 2 до 36 рати.
- Најниската вредност на робата што ќе се продава изнесува 2.000ден (вкупна вредност)
- На ваквиот вид на продажба не се пресметува камата и дополнителни трошоци;
- За продажба до 6 месеци попустот не се менува;
- За продажба од 7 до 18 месеци готовинскиот попуст се намалува за 5%;
- За продажба од 19 до 36 месеци готовинскиот попуст се намалува за 10%.КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕКУ ФИРМИ
- Треба да има потпишан договор за соработка со фирмата;
- Кредитирањето е на 12 месечни рати;
- Учество или прва рата е минимум 20% од вредноста, а остатокот е на 11 еднакви месечни рати;
- Редовниот попуст се намалува за 5%.
DINERS
- Со DINERS картичка се врши продажба во готово и продажба на одложено плаќање до 12 месечни рати;
- Продажба со DINERS картички без разлика дали е готовинска уплата или одложено до 12 месеци се врши со одобрен готовински попуст;
- Горе наведените услови за продажба важат и за Discover картичка.

© 2012 Simpo A.D. All Rights Reserved.